RODO

RODO

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sawinet Sp. z o.o. w celu przekazywania bieżącej oferty usługowo- edukacyjnej.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców) informujemy, że:

  1. dane osobowe są przetwarzane w celu przekazywania bieżącej oferty doradczo- edukacyjnej;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych można zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych;
  3. administratorem Państwa danych jest SAWINET Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu ul. Kwiatowa 6, 33-340 Stary Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Warszawa, Wydział XII Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000330904, pod numerem NIP: 5213530581, REGON: 14187589300000, aby skontaktować się z nami- wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@sawinet.pl
  4. podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 lit. b) RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy w tym: hostingodawca, systemy do wysyłki SMS oraz e-mail;
  6. Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
  7. podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne.